แบบฟอร์มจอง รถรับส่งสนามบิน สิงคโปร์
Singapore Transportation Booking Form
SUGGEST
 
WARNING
รายละเอียดผู้จอง
  นางสาว (MISS)
ชื่อ (First name) * กรุณากรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
นามสกุล (Last name) * กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
Email ที่ใช้ติดต่อกลับ * กรุณาพิมพ์ email ให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลกลับไปให้ท่าน
หมายเลขโทรศัพท์
(Tel no.)
*

รายละเอียดการจองรถรับส่งสนามบิน เพื่อใช้ในการบริการรถ รับ - ส่ง สนามบิน (กรอกเฉพาะผู้จองรถรับส่งสนามบิน)
กรุณาระบุชื่อโรงแรมที่เข้าพัก *
รายละเอียด เที่ยวบิน ขาไป
(ระบุ สายการบิน, เที่ยวบิน, วัน/เดือน/ปี, เวลาที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ, เวลาถึงสนามบินสิงคโปร์)

รายละเอียด เที่ยวบิน ขากลับ


(ระบุ สายการบิน, เที่ยวบิน, วัน/เดือน/ปี, เวลาที่ออกจากสนามบินสิงคโปร์, เวลาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ)


จำนวนผู้เดินทาง (No. of pax)

รายละเอียด อื่นๆComment/Request
(ความต้องการอื่นๆ หรือข้อความที่ต้องการแจ้งให้ทางเราทราบ)


 

Contact Number Tel/Fax :02 5916339 หรือ Email :
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) / Close: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright (c) SingaporePackage.com 2005