แบบฟอร์มจองแพคเกจ
Singapore Package Booking Form
แพคเกจ 3 วัน / 2 คืน (ไม่รวมทัวร์)
แพคเกจ รวม ตั๋วเครื่องบิน
Jetstar Airways + โรงแรม 2 คืน + รถรับส่งสนามบิน+ ฟรีสัมภาระโหลด 15 กก.(ไม่รวมถือขึ้นเครื่องอีก 7กก.)
 
SUGGEST
แจ้งช่วงเวลาที่ทางสิงคโปร์ มีเทศกาลหรือจัดงานต่างๆ  ตามที่แจ้งในตารางด้านล่าง (อาจมีเพิ่มเติมได้) และ วันหยุดตามปฏิทินไทย
อาจมีผลกับสถานะที่ว่าง และ ราคา ของ ที่พัก และ ตั๋วเครื่องบิน ทางเราจะแจ้งสถานะและราคาให้ทราบอีกครั้ง หากต้องการเดินทางในช่วงดังกล่าว
26-28 JUN 18 - COMMUNIC ASIA
7-16 SEP 18- FORMULA 1 GRAND PIX
23-25 DEC - Christmas
29 DEC-2 JAN - New Year
-- Others to be advise --
WARNING

แนะนำขั้นตอนการจองแพคเกจ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ทัวร์สิงคโปร์ .. Click

รายละเอียดผู้จอง
     นางสาว (MISS)
ชื่อ (First name) * กรุณากรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
นามสกุล (Last name) * กรุณากรอกนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
Email ที่ใช้ติดต่อ * กรุณาพิมพ์ email ให้ถูกต้อง เพื่อใช้ส่งข้อมูลกลับให้ท่าน
หมายเลขโทรศัพท์ หรือ แฟกซ์
(Tel no. or Fax no.)
* กรุณาแจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อได้ เพื่อกรณีที่ต้องติดต่อเร่งด่วน

รายละเอียดการจองแพคเกจ
กรุณาเเลือกโรงแรม
วันที่เข้าพัก (check in) (วัน/เดือน/ปี)
วันที่ออก (check out) (วัน/เดิอน/ปี)
จำนวนผู้เข้าพัก (Number of adult) (ไม่รวมเด็ก)
จำนวนผู้เข้าพักที่เป็นเด็ก (ถ้ามี) (Child) อายุ 0-2 ปี (infant) จำนวน คน
  อายุ 2-11 ปี (age of child) จำนวน คน
จำนวนห้องพักที่ต้องการจอง จำนวน ห้อง (Number of room)
กรุณาเลือกประเภทของห้อง (Please select room type and how many)
* ห้องพักแบบ Single room จำนวน ห้อง [ห้องพักคนเดียว]
* ห้องพักแบบ Twin room จำนวน ห้อง [พักได้ 2 คน เตียงเล็ก 2 เตียง]
* ห้องพักแบบ Double room จำนวน ห้อง [พักได้ 2 คน เตียงใหญ่ 1 เตียง]
* ห้องพักแบบ Triple room จำนวน ห้อง [พักได้ 3 คน เตียงใหญ่ 1 เตียง + เตียงเล็ก 1 เตียง]
   

รายชื่อผู้เดินทาง - Passenger name (please advise all passenger name)
กรุณากรอก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ร่วมเดินทาง ทั้งหมด (เป็นภาษาอังกฤษและตัวสะกดให้ตรงกับ พาสปอร์ต) เพื่อใช้ในการสำรองตั๋วเครื่องบิน
(กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และ เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี กรุณาแจ้ง วัน/เดือน/ปีเกิด)
** ทางเราจะดำเนินจองตั๋วเครื่องบินสายการบิน Jetstar airways ขาไป ออกจากสุวรรณภูมิ 9.25 และขากลับ ออกจากสนามบินสิงคโปร์ 19.10
หากต้องการ เดินทางในเที่ยวบิน นอกเหนือจากนี้ (ดูจากตารางเที่ยวบิน) กรุณา กรอกข้อความแจ้งให้ทางเราทราบที่ ช่อง Comment/Request ด้านล่าง

หากไม่ต้องการนำสัมภาระโหลดลงเครื่อง(15 กก) ลด 900 บาท ต่อคน กรุณาแจ้งที่ช่อง Comment/Request ด้านล่าง

COMMENT & REQUEST
(ช่องนี้ใช้สำหรับกรอกรายละเอียด หรือความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม ที่ต้องการแจ้งให้เราทราบ เช่น ต้องการแจ้งทางเราดูโรงแรมอื่นให้ด้วย กรณีที่โรงแรมที่ต้องการจองเต็ม,
ต้องการเปลี่ยนเที่ยวบิน, ต้องการซื้อทัวร์หรือตั๋วเข้าสถานที่เพิ่ม)


Contact Number Tel/Fax : 02 5916339 หรือ Email :
Office Hour : จันทร์-ศุกร์ (09.00-17.00) / Close: เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright (c) SingaporePackage.com 2005